Ga naar de inhoud
header-roc-mondriaan

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap is een inspirerende plek waar onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio elkaar treffen. Docenten, studenten en het werkveld zetten zich hier samen in voor het beter toepassen van technologie in zorg en welzijn.

ROC Mondriaan leidt haar studenten op in samenwerking met regionale zorgaanbieders. Zo is het onderwijs toekomstbestendig en zijn de studenten voorbereid op de praktijk. De zorg- en welzijnsscholen van ROC Mondriaan dragen met het CIV bij aan de professionalisering van het onderwijs en de maatschappelijke oplossing voor vraagstukken zoals langer zelfstandig thuis wonen, het betaalbaar en beschikbaar houden van zorg en het verbeteren van welzijn door inzet van technologie.

Het CIV werkt intensief samen met het beroepsonderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid. Door deze samenwerking doen wij kennis en inzichten op over wat (aankomende) professionals nodig hebben. We delen deze kennis en inzichten met het onderwijs en werkveld. Hierdoor sluiten de (toekomstige) professionals goed aan bij de behoeften van de arbeidsmarkt, en dragen zij bij aan de uitdagingen waar de sector zorg en welzijn voor staat. Dit zorgt voor kwaliteit van werken én kwaliteit van leven. 

Visie van het CIV 
De sector zorg en welzijn ondergaat een transformatie, waarin technologische en sociale innovaties een belangrijke rol spelen. ROC Mondriaan is zich bewust van deze transitie en leidt zijn studenten op tot innovatieve professionals.  Wij voorzien studenten, docenten en professionals in het werkveld van inzichten en ervaringen met technologische en sociale innovaties, zodat zij klaar zijn om te werken in een sector die blijvend in beweging is. We dagen hen uit om oplossingen te zoeken op vragen van het werkveld door middel van onderzoekend leren. We zijn ervan overtuigd dat onderzoekend leren de basis is voor innovatief gedrag.  Wij doen dat op meerdere manieren:

  • Het CIV heeft een ruimte waar studenten, docenten, professionals, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar treffen. We zijn een plek vol inspiratie voor de ontwikkeling én het gebruik van (technologische) innovaties. 
  • We zetten onze expertise op het gebied van innovatie en onderzoek in ten behoeve van het onderwijs en de professionalisering van docenten en begeleiders. 
  •  We halen via onze samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen actuele informatie op en delen deze kennis met het onderwijs en andere netwerkpartners. 
  •  We verbinden partijen in de regio met elkaar. 
  •  We zijn een voorbeeld en inspireren partijen tot nieuwe initiatieven op het gebied van onderwijs, onderzoek, innovatie en technologie. 

We zijn ervan overtuigd dat deze visie onze studenten en docenten helpt zich voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst in de zorg en welzijn sector.

Kun jij ons iets leren? Ons inspireren? Of wil je meer weten?

Neem contact op