Over CIV

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap is een inspirerende plek waar onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio elkaar treffen. Docenten, studenten en het werkveld zetten zich hier samen in voor het beter toepassen van technologie in zorg en welzijn.

Technologie en zorg kunnen niet meer los van elkaar gezien worden. Technologische toepassingen zijn nodig om voldoende zorg te kunnen blijven geven aan iedereen die zorg nodig heeft. ROC Mondriaan wil daarom dé partner zijn in de regio voor vraagstukken op het gebied van het toepassen van zorgtechnologie. We willen meedenken en meepraten over innovatie en ethiek. Met het CIV creëren we de schakel die de vragen vanuit het werkveld verbindt met de kennis van onze docenten en het enthousiasme van onze studenten. De kracht zit in het verbinden en verbeteren.

ROC Mondriaan leidt haar studenten op in samenwerking met regionale zorgaanbieders. Zo is het onderwijs toekomstbestendig en zijn de studenten voorbereid op de praktijk. De zorg- en welzijnsscholen van ROC Mondriaan dragen met het CIV bij aan de professionalisering van het onderwijs en de maatschappelijke oplossing voor vraagstukken zoals langer zelfstandig thuis wonen, het betaalbaar en beschikbaar houden van zorg en het verbeteren van welzijn door inzet van technologie.

Wat gaan we doen?

Onze Practor

Ad Blom is onze Practor voor technologie in zorg en welzijn. Een brug slaan tussen wetenschap en praktijk is zijn motto. En hij gelooft in “bottom up innovaties en …..
Lees verder

Onze Programma Manager

Sylvia Dolkemade is onze Programma Manager. Vele jaren ben ik werkzaam geweest in de VVT sector waarbij…..
Lees verder

Kun jij ons iets leren? Ons inspireren? of wil je meer weten?
Mail naar: CIV@ rocmondriaan.nl

X
X