Ga naar de inhoud
header-roc-mondriaan

Missie en van het CIV 
Het CIV werkt intensief samen met het beroepsonderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en de overheid. Door deze samenwerking doen wij kennis en inzichten op over wat (aankomende) professionals nodig hebben. We delen deze kennis en inzichten met het onderwijs en werkveld. Hierdoor sluiten de (toekomstige) professionals goed aan bij de behoeften van de arbeidsmarkt, en dragen zij bij aan de uitdagingen waar de sector zorg en welzijn voor staat. Dit zorgt voor kwaliteit van werken én kwaliteit van leven. 

Visie van het CIV 
De sector zorg en welzijn ondergaat een transformatie, waarin technologische en sociale innovaties een belangrijke rol spelen. ROC Mondriaan is zich bewust van deze transitie en leidt zijn studenten op tot innovatieve professionals.  Wij voorzien studenten, docenten en professionals in het werkveld van inzichten en ervaringen met technologische en sociale innovaties, zodat zij klaar zijn om te werken in een sector die blijvend in beweging is. We dagen hen uit om oplossingen te zoeken op vragen van het werkveld door middel van onderzoekend leren. We zijn ervan overtuigd dat onderzoekend leren de basis is voor innovatief gedrag.  Wij doen dat op meerdere manieren:

  • Het CIV heeft een ruimte waar studenten, docenten, professionals, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar treffen. We zijn een plek vol inspiratie voor de ontwikkeling én het gebruik van (technologische) innovaties. 
  • We zetten onze expertise op het gebied van innovatie en onderzoek in ten behoeve van het onderwijs en de professionalisering van docenten en begeleiders. 
  • We halen via onze samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen actuele informatie op en delen deze kennis met het onderwijs en andere netwerkpartners. 
  • We verbinden partijen in de regio met elkaar. 
  • We zijn een voorbeeld en inspireren partijen tot nieuwe initiatieven op het gebied van onderwijs, onderzoek, innovatie en technologie. 

We zijn ervan overtuigd dat deze visie onze studenten en docenten helpt zich voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst in de zorg en welzijn sector.

Visie van het practoraat:
Het practoraat ’technologie in zorg en welzijn’ is onderdeel van het CIV en deelt de visie van het CIV zoals beschreven. Het practoraat ontwikkelt kennis en expertise over innovatie en technologie in zorg en welzijn door middel van praktijkgericht onderzoek en het onderhouden van een netwerk met zorginstellingen. Wij zetten onze expertise in voor de onderwijsontwikkeling gericht op onderzoek, innovatie en technologie. 

Het practoraat werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstellingen bij het doen van praktijkgericht onderzoek voor de kwaliteit van werken door de professional en de kwaliteit van leven van de cliënt.

Onderzoek gebeurt: 

1) door studenten samen met een praktijkonderzoeker. Met doel om het onderzoekend vermogen en onderzoeksvaardigheden van de student te ontwikkelen;

2) door praktijkonderzoekers op aangeven van de praktijk, waar mogelijk in consortia met regionale partners. 

3) met de focus op adoptie en implementatie van nieuwe manieren van werken of nieuwe ondersteuningen voor de professional en de cliënt.

Naast het doen van praktijkonderzoek heeft het practoraat als taak:

  • Inspireren van docenten en studenten;
  • Ondersteunen van zorg- en welzijnsinstellingen bij vraagstukken over leren en innoveren;
  • Verbinden van partners met elkaar;
  • Ophalen en delen van expertise in de regio.

Kun jij ons iets leren? Ons inspireren? Of wil je meer weten?

Neem contact op